Indsatsplan Holstebro | Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
51952
glossary-template-default,single,single-glossary,postid-51952,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder

Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder

Områder med sandjord, der af staten er udpeget som følsomme overfor sprøjtemidler. Områderne er udpeget indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og indenfor indvindingsoplande.

« Tilbage til ordliste
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.