Indsatsplan Holstebro | Forurenede lokaliteter
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
52676
page-template-default,page,page-id-52676,page-child,parent-pageid-50814,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.1,vc_responsive

Forurenede lokaliteter

Region Midtjylland vurderer og prioriterer indsatsen i forhold til forurenede lokaliteter inden for OSD og indvindingsoplande udenfor OSD.

I kortet herunder er vist de V1 og V2 kortlagte lokaliteter, hvor Region Midtjylland har indsats i forhold til beskyttelse af grundvandet. Det betyder, at der ved de viste lokaliteter kan være en forurening, der kan true grundvandet, og som regionen derfor skal opprioritere i deres arbejde. Holstebro Kommune arbejder for, at de forureninger, der ligger indenfor BNBO og i indsatsområderne får højeste prioritet.

Der er flere steder indenfor OSD og indvindingsoplande registreret villaolietanke og olietanke af større art. Holstebro Kommune vil aktivt følge op på, om disse olietanke lever op til gældende krav, da der er risiko for at gamle tærede olietanke står og lækker, uden at det bliver opdaget. Dette kan være en trussel overfor grundvandet.

Pesticidpunktkilder er afgrænsede områder med høje koncentrationer af pesticider. Punktkilder kan dannes, hvor pesticider håndteres; det er for eksempel vaskepladser, hvor der er foretaget påfyldning og vask af sprøjteudstyr, og hvor der eventuelt er sket spild eller uheld. Der gives fremadrettet ikke tilladelse til etablering af vaskpladser inden BNBO. Der vil ved miljøtilsyn på virksomheder/landbrug udenfor BNBO være fokus på, at indretning og anvendelse lever op til gældende lovgivning.

Se kortet i fuld størrelse