Indsatsplan Holstebro | Indsatser
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
51611
page-template-default,page,page-id-51611,page-parent,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Indsatser

I afsnittet “Konkrete indsatser” herunder, beskrives de indsatser kommunen, vandværkerne, virksomheder og borger skal rettes sig efter i forhold til at beskytte den nuværende og fremtidige drikkevandsressource i Holstebro Kommune .

Indsatserne er bestemt ud fra en konkret vurdering af grundvandsmagasinernes sårbarhed i Holstebro Kommune, og ud fra en strategi om, at overvågning af grundvandskvaliteten med mulighed for at kunne reagere i tide, giver den bedst mulige beskyttelse af den nuværende forsyningsstruktur.

I de øvrige afsnit herunder er beskrevet, hvordan overvågningen af fladekilder for forurening af grundvandet skal ske, og hvordan punktkilder skal håndteres. Dette er udmøntet til konkrete indsatser i afsnittet “Konkrete Indsatser”. Ligeledes er en række for administrationen bindende retningslinjer vist. Retningslinjerne anvendes i kommunens daglige administration og skal sikre, at der i den konkrete sagsbehandling tages højde for grundvandsbeskyttelse. Retningslinjerne er for største delen politisk behandlet og er også udmøntet som konkrete indsatser i afsnittet “Konkrete Indsatser”.

Konkrete indsatser

Konkrete indsatser

Her finder du de konkrete indsatser, som kommunen, vandværkerne, virksomheder og borgere skal rette sig efter i Holstebro Kommune.

Fladekilder

Fladekilder

Her beskrives den overvågning, der skal ske af fladekilder for forurening, for at der kan reageres rettidige i forhold til at opretholde den gode drikkevandskvalitet i Holstebro Kommune.

Punktkilder

Punktkilder

Her beskrives, hvordan forskellige punktkilder for forurening skal håndteres, for at kunne sikre den bedste mulige beskyttelse af drikkevandsressource i Holstebro Kommune imod disse.

Retningslinjerne

Retningslinjerne

Her er liste en række retningslinjerne, der er bindende for kommunens administration, og udmøntet i konkret indsatser beskrevet i denne plan.

Andre planer

Andre planer

Holstebro Kommune ønsker, jf. vandforsyningsplan 2010-2021, i videst muligt omfang at sikre den eksisterende decentrale indvindings- og forsyningsstruktur…