Indsatsplan Holstebro | Råstofindvinding
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
53066
page-template-default,page,page-id-53066,page-child,parent-pageid-50880,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.1,vc_responsive

Råstofindvinding

Det er Region Midtjylland, der i råstofplanen udpeger råstofgraveområder og -interesseområder. Disse områder skal beskyttes mod anden anvendelse, der kan hindre råstoffernes udnyttelse. Kommuner og andre myndigheder skal respektere råstofplanen, og det betyder, at myndighederne gennem planlægning og administration af lovgivning skal sikre denne beskyttelse, herunder at der ikke må planlægges for arealanvendelse, der vil hindre råstofindvinding på kort eller langt sigt. I interesseområder for sand, grus og sten er det dog muligt at udføre fx skovrejsning eller anden midlertidig beslaglæggelse af ressourcen, der har til formål at beskytte allerede eksisterende vandforsyningsanlæg.

Et større område i indvindingsoplandet til Herrup Vandværk er råstofgraveområde og der er endvidere udlagte et råstofinteresseområde indenfor oplandet. Et råstofinteresseområde er et område, hvor der sandsynligvis findes råstoffer, men hvor der skal ske en nærmere kortlægning samt en afvejning i forhold til andre arealinteresser før områderne eventuelt kan udpeges som graveområder. I en mindre del af indvindingsoplandet til hhv. Sandagergård Vandværk og Nibsbjerg Vandcenter er der et råstofgraveområde.

Se kortet i fuld størrelse