Indsatsplan Holstebro | Arealanvendelse og forureningskilder
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
50880
page-template-default,page,page-id-50880,page-parent,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Arealanvendelse og forureningskilder

De aktiviteter, der foregår på jordoverfladen, kan medføre forurening af grundvandet, men samtidig kan arealanvendelsen også bidrage til beskyttelse af grundvandet.  Arealanvendelsen er derfor indgået i den vurdering, kommune har foretaget i forhold til hvilke indsatser, der er nødvendige.

Arealanvendelse

Arealanvendelse

I Holstebro Kommune udgør landbrugsarealerne omkring 530 km2, hvilket svarer til ca. 66 % af kommunens areal.

Skovrejsning

Skovrejsning

Skovarealer, bortset fra juletræskulturer, giver som udgangspunkt en god og langsigtet beskyttelse af grundvandet.

Råstofindvinding

Råstofindvinding

Det er Region Midtjylland, der i råstofplanen udpeger råstofgraveområder og -interesseområder.

Forurenede grunde

Forurenede grunde

I Holstebro Kommune er der kendskab til i alt 495 registrerede forureningslokaliteter kortlagt på vidensniveau 1 eller 2.