Indsatsplan Holstebro | Fladekilder
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
50812
page-template-default,page,page-id-50812,page-parent,page-child,parent-pageid-51611,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.1,vc_responsive

Fladekilder

Indsatsplanen angiver dels de retningslinjer, som Holstebro Kommune vil administrere efter, dels de indsatser, der skal gennemføres for at opnå Holstebro Kommunes miljømål.

Nitrat

Nitrat

Det fremgår af grundvandskortlægningen, at grundvandsmagasinerne har nogen eller stor sårbarhed over for nitrat i de udpegede nitratfølsomme indsatsområder.

Sprøjtemidler og miljøfremmede stoffer

Sprøjtemidler og miljøfremmede stoffer

En af målsætningerne i vandforsyningsplanen for Holstebro Kommune er at beskytte drikkevandet ved at begrænse anvendelsen af pesticider mest muligt i de områder, hvor anvendelsen kan udgøre en forureningstrussel mod grundvandet.