Indsatsplan Holstebro | Konkrete indsatser
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
52285
page-template-default,page,page-id-52285,page-parent,page-child,parent-pageid-51611,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor child-child-ver-1.0.0,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Konkrete indsatser

Indsatsplanen angiver dels de konkrete indsatser, der skal implementeres i form af overvågning af grundvandskvaliteten og ved indgåelse af frivillige aftaler, men også en række retningslinjer, der i kommunens daglige administration, skal sikre grundvandskvaliteten i Holstebro Kommune. Retningslinjerne er udmøntet til indsatser, der er bindende for administrationen. I den daglige sagsbehandling vil der dog altid skulle foretages en konkret og individuel vurdering i hvert enkelt sag.

Kommunens indsatser

Kommunens indsatser

Indsatsplanen angiver dels de retningslinjer, som Holstebro Kommune vil administrere efter, dels de indsatser, der skal gennemføres for at opnå Holstebro Kommunes miljømål.

Vandværkers indsatser

Vandværkers indsatser

Overvågningen af grundvandsressourcen har til hensigt dels at kunne dokumentere effekten af de givne indsatser, dels at kunne advare om ændringer i grundvandets kvalitet og potentialeforhold.

Virksomheders indsatser

Virksomheders indsatser

Overvågningen af grundvandsressourcen har til hensigt dels at kunne dokumentere effekten af de givne indsatser, dels at kunne advare om ændringer i grundvandets kvalitet og potentialeforhold.

Borgers indsatser

Borgers indsatser

Retningslinjerne er for hovedpartens vedkommende vedtaget politisk, heraf er nogle videreført fra de hidtidige indsatsplaner.

Finansiering af planen

Finansiering af planen

Finansiering af de beskrevne indsatser indenfor vandværkernes kildepladser, herunder BNBO, påhviler det enkelte vandværk.

Figur med indsatserne inden for de respektive områder

Områder til indsats

Indsatser fordelt på aktuelle områder. Bemærk, at frivillige aftaler i forhold til sprøjtemidler i BNBO afhænger af resultat af forundersøgelser. De beskrevne indsatser gælder kun i Holstebro Kommune.