Indsatsplan Holstebro | Forurenede grunde
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
53068
page-template-default,page,page-id-53068,page-child,parent-pageid-50880,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Forurenede grunde

Med udgangspunkt i data fremsendt af Region Midtjylland i april 2017 er der indenfor Holstebro Kommune kendskab til i alt 495 registrerede forureningslokaliteter kortlagt på vidensniveau 1 eller 2. Der er i alt 167 forureningslokaliteter kortlagt på vidensniveau 2, dvs. hvor der er konstateret en forurening. Indenfor OSD og indvindingsoplandene er der i alt 319 registrerede forureningslokaliteter, heraf er 124 kortlagt på vidensniveau 2 – de 112 indenfor indvindingsoplandene.

Indenfor de udpegede indsatsområder er der i alt 47 registrerede forureningslokaliteter, heraf er 14 kortlagt på vidensniveau 2.

På kortet ses kun beliggenheden af forureningslokaliteter, hvor Region Midtjylland har indsats i forhold til grundvand. Det fremgår, at størstedelen af de forurenede grunde ligger i forbindelse med Holstebro, Vinderup, Ulfborg og Vemb, men der er generelt forureningslokaliteter spredt ud i hele kommunen og i alle indvindingsoplande. Alle forurenede grund kan ses på Region Midtjyllands hjemmeside.

De forurenede grunde indenfor vandværkernes indvindingsoplande er nærmere vist og gennemgået i vandværksafsnittene.

Se kortet i fuld størrelse