Indsatsplan Holstebro | Vandværker
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
50495
page-template-default,page,page-id-50495,page-parent,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.1,vc_responsive

Vandværker

Indsatsplanen omfatter indvindingsoplandene til alle 15 vandværker i Holstebro Kommune.

Hovedparten er mindre, privatejede vandværker, mens Nibsbjerg, Frøjk, Sandagergård, Vinderup og Mogenstrup vandværker tilhører Vestforsyning Vand A/S.

De almene vandværker har tilsammen en indvindingstilladelse på 6.199.000 m3/år, og den aktuelle indvinding var i 2019 på 4.866.513 mio. m3. Derudover var der i 2019 en indvinding af grundvand til private og erhvervsmæssige formål på omkring 20.500.000 m3.

Oplysninger om vandværkernes indvindingstilladelser samt faktisk indvinding i 2019.

I tabellen er indvindingstilladelsen for de enkelte vandværker sammen med den oppumpede mængde for 2019 vist.