Indsatsplan Holstebro | Arealanvendelse
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
53060
page-template-default,page,page-id-53060,page-child,parent-pageid-50880,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Arealanvendelse

I Holstebro Kommune udgør landbrugsarealerne omkring 530 km2, hvilket svarer til ca. 66 % af kommunens areal. I forhold til OSD og indvindingsoplande indenfor kommunegrænsen udgør landbrugsarealerne ca. 170 km2, hvilket svarer til 61 % af OSD og indvindingsoplandene. Til sammenligning udgør de bebyggede områder knap 10 % af OSD og indvindingsoplande indenfor kommunegrænsen. På figuren er arealanvendelsen vist.

Skov- og naturområder udgør ca. 200 km2, hvilket svarer til 25 % af kommunens areal. Skov- og naturområder udgør ligeledes 25% af OSD og indvindingsoplande indenfor kommunegrænsen. De største skov- og naturområder indenfor OSD og indvindingsoplande findes ved Ulfborg Plantage, Hestbjerg Plantage ved Idom Husby Klitplantage samt Borbjerg Plantage øst for Skave.

Nedenstående kort viser, hvordan arealerne inden for kortlægningsområdet anvendes i dag, men ligeså vigtigt er det at kende planerne for den fremtidige anvendelse. I forhold til grundvandsinteresser er det typisk planer om byvækst, skovrejsning og råstofindvinding, der er i fokus.

Planlægning for byudvikling er fastsat i kommuneplan 2013-2025 ved retningslinjer og rammer efter planloven. Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande uden for OSD samt den tilhørende vejledning om kommunernes fysiske planlægning inden for OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger beskriver, hvor og hvordan statens interesse i grundvandsbeskyttelsen sikres i forbindelse med kommuneplanlægningen.

Se kortet i fuld størrelse