Indsatsplan Holstebro | Grundvandskortlægning
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
50655
page-template-default,page,page-id-50655,page-parent,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.1,vc_responsive

Grundvandskortlægning

Statens grundvandskortlægning i Holstebro Kommune har omfattet seks kortlægningsområder: Nissum Fjord, Staby-Vildbjerg, Idom-Vind, Holstebro, Vinderup og Haderup. De geologiske og grundvandsmæssige forhold i Holstebro Kommune er beskrevet med udgangspunkt i disse seks kortlægningsområder.

Derudover er der som en del af statens kortlægning foretaget en genberegning af indvindingsoplandet til Ejsing Vandværk, der er indeholdt i kortlægningen ved Vinderup.

Begrebet ”kortlægningsområdet” omfatter Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og de dele af indvindingsoplandene til de forskellige vandværker, som ligger uden for OSD.

Staten kan genkortlægger områder, hvilket kan betyde, at områdeudpegningerne justeres og ændres. Sker der ændringer, skal kommunen opdatere Indsatsplanen. Miljøstyrelsen har startet genkortlægning af den gamle Holstebro kortlægning med et udvidet område primo 2021, og det forventes, at genkortlægningen er afsluttet primo 2023. Dette kan betyde, at Indsatsplanen skal revideres herefter.

Vandværker og tilhørende indvindingsoplande