Indsatsplan Holstebro | Finansiering
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
52805
page-template-default,page,page-id-52805,page-child,parent-pageid-52285,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Finansiering

Finansiering af de beskrevne indsatser indenfor vandværkernes kildepladser, herunder BNBO, påhviler det enkelte vandværk. Vandværkerne har mulighed for at sikre finansieringen over vandtaksterne. Vandværkerne har mulighed for at oprette et betalingsfællesskab, hvor de solidarisk kan betale for indsatser ved det enkelte vandværk. Det er muligt for kommunen at påbyde deltagelse i et evt. vandsamarbejde om betaling af indsatserne beskrevet i planen.

Finansiering af indsatser i OSD, men udenfor indvindingsopland til vandværker, påhviler kommunen. Ligeledes påhviler finansieringen af mere generelle indsatser, fx “Der må ikke anvendes sprøjtemidler på offentlige arealer indenfor OSD og indvindingsopland udenfor OSD”, fortsat kommunen.

Ved endelig vedtagelse af indsatsplanen kan byrådet beslutte, om kommunen ønsker at tilkendegive, at kommende aftaler kan indgås på ekspropriationslignende vilkår, således eventuelle erstatninger kan blive skattefri.

Idet egentlige forhandlinger ikke er påbegyndt, kendes eventuelle erstatningsniveauer ikke endnu, hvor der skal indgås aftaler om fx dyrkningsrestriktioner. Derfor kan der ikke laves en opgørelse af, hvad indsatsplanen koster at implementere.