Indsatsplan Holstebro | Ubenyttede brønde og boringer
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
52679
page-template-default,page,page-id-52679,page-child,parent-pageid-50814,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Ubenyttede brønde og boringer

Opsporing og sløjfning af ubenyttede brønde og boringer

Holstebro Kommune foretager løbende opsporing af ubenyttede brønde og boringer. Sløjfning finansieres af boringens ejer. I særlige tilfælde, hvis en boring ligger indenfor et indvindingsopland, kan det pågældende vandværk være medfinansierende af sløjfningen.

Der er i forbindelse med beregningen af BNBO konstateret, at der er en række boringer tilknyttet vandværkerne, som ikke indgår i driften. Såfremt disse boringer ikke har nogen anvendelse, bør de sløjfes, hvis de udgør en risiko i forhold til kortslutning mellem terræn og grundvandsmagasin.

Den systematiske opsporing af ubenyttede brønde og boringer har til formål at mindske risikoen for forurening af grundvandet. Brønde og boringer kan fungere som transportvej for overfladevand til grundvandet og dermed forurene grundvandet med uønskede stoffer. Indsatsen vil være med til at mindske den samlede forureningstrussel af grundvandet.