Indsatsplan Holstebro | Skovrejsning
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
53064
page-template-default,page,page-id-53064,page-child,parent-pageid-50880,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor child-child-ver-1.0.0,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Skovarealer, bortset fra juletræskulturer, giver som udgangspunkt en god og langsigtet beskyttelse af grundvandet. Skovrejsningsområderne er derfor vigtige i forhold til indsatsplanlægningen.

Udlægning af arealer til skovrejsning sker ikke i Indsatsplanen, men i Kommuneplanen.

I Kommuneplan 2013-2025 er der udpeget skovrejsningsområder. Det er kommunens mål at 25% af kommunens areal skal være tilplantet i perioden frem til 2080. Det ligeledes et mål at skovrejsning skal øge den biologiske mangfoldighed og at skovrejsning skal anvendes til beskyttelse af grundvand og overfladevand. Mange af skovrejsningsområderne er beliggende i tilknytning til eksisterende skov. Der er udlagt et større skovrejsningsområde ved Borbjerg Plantage og nord herfor i OSD. Også syd for Vinderup og øst for Holstebro er der større skovrejsningsområder beliggende i OSD og /eller indvindingsoplande til vandværker.

Se kortet i fuld størrelse