Indsatsplan Holstebro | Punktkilder
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
50814
page-template-default,page,page-id-50814,page-parent,page-child,parent-pageid-51611,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.1,vc_responsive

Punktkilder

Indsatsplanen angiver dels de konkrete indsatser, der skal implementeres i form af overvågning af grundvandskvaliteten og ved indgåelse af frivillige aftaler, men også en række retningslinjer, der i kommunens daglige administration, skal sikre grundvandskvaliteten i Holstebro Kommune. Retningslinjerne er bindende for administrationen og er for største delen politisk behandlet og vedtaget via konkrete sager.

Forurenede lokaliteter

Forurenede lokaliteter

Region Midtjylland vurderer og prioriterer indsatsen i forhold til forurenede lokaliteter inden for OSD og indvindingsoplande udenfor OSD.

Ubenyttede brønde og boringer

Ubenyttede brønde og boringer

Holstebro Kommune foretager løbende opsporing af ubenyttede brønde og boringer. Sløjfning finansieres af boringens ejer.

Nedsivning af overfladevand

Nedsivning af overfladevand

Regnvand (tagvand og andet overfladevand uden specielt forurenende stoffer) bør, hvor det er muligt, nedsives for at bidrage til grundvandsdannelsen.