Indsatsplan Holstebro | Råstofinteresseområde
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
51944
glossary-template-default,single,single-glossary,postid-51944,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Råstofinteresseområde

Råstofinteresseområde

Betegner et område, som ikke er klart afgrænset, men hvor der ifølge geologisk viden findes sand og grus i nærheden af overfladen, som vil kunne betegnes som en råstofforekomst. Udpeget af Regionen i råstofplanen.

« Tilbage til ordliste
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.