Indsatsplan Holstebro | Semianalytisk model
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
51948
glossary-template-default,single,single-glossary,postid-51948,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Semianalytisk model

Semianalytisk model

En numerisk model (et computerprogram), der med udgangspunkt i en simpel geologisk forståelse kan regne på dele af vandets kredsløb, herunder potentialeforhold og strømningsveje. Kan anvendes til at beregne og optegne indvindingsoplande eller BNBO til vandværksboringerne.

« Tilbage til ordliste
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.