Indsatsplan Holstebro | Nitratfølsomme indvindingsområde (NFI)
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
51760
glossary-template-default,single,single-glossary,postid-51760,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

Nitratfølsomme indvindingsområde (NFI)

Nitratfølsomme indvindingsområde (NFI)

Områder, der er udpeget som følsomme over for nedsivning af nitrat. Områderne er udpeget i forbindelse med statens grundvandskortlægning indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og indenfor indvindingsoplande.

« Tilbage til ordliste
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.