Indsatsplan Holstebro | Grundvandsmodel
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
51658
glossary-template-default,single,single-glossary,postid-51658,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.1,vc_responsive

Grundvandsmodel

Grundvandsmodel

En numerisk model (et computerprogram), der med udgangspunkt i en geologisk model kan regne på vandets kredsløb, herunder trykniveau for grundvandsspejl (potentialeforhold), grundvandsdannelsen, vandets strømningsveje og indvindingens betydning for vandløb og søer. Anvendes ofte til at beregne og optegne indvindingsoplande og BNBO til vandværksboringer.

« Tilbage til ordliste
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.