Indsatsplan Holstebro | Artesisk
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
51752
glossary-template-default,single,single-glossary,postid-51752,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.1,vc_responsive

Artesisk

Artesisk

Grundvand der befinder sig under så højt tryk at det stiger op når det ovenliggende vandstandsende lag gennembrydes.

 

Et artesisk grundvandsmagasin er et magasin, hvor grundvandsspejlet står højere end terrænoverfladen på grund af højt vandtryk i magasinet.

 

En artesisk brønd er en vandkilde hvor grundvandet presses op ad bakke uden behov for at pumpes. Når trykket er stort nok, vil vandet sprøjte op af sig selv. Vandet siver ind fra omkringliggende højder og samles i en skålformet fordybning af porøse sten som kalksten eller sandsten.

« Tilbage til ordliste
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.